Endrer permitteringsregler

LO og NHO har protestert intenst mot innstrammingene regjeringen gjorde i permitteringsreglene fra 1. januar 2014. Nå endres permitteringsreglene tilbake til slik de var før innstrammingene. Fra kommende sommer reduseres bedriftenes lønnsplikt fra 20 til 10 dagers permittering. Den maksimale dagpengeperioden økes fra 26 til 30 uker. Det betyr at regelverket for permitteringer er skrudd tilbake…

Sanner vil ha ny forenklet TEK17

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil forenkle regelverket som styrer norsk boligbygging. – Det skal bli billigere og enklere å bygge nye boliger, sier Sanner.  Statsråden inviterer nå bransjen med på en bred gjennomgang av de tekniske byggeforskriftene. Dagens byggtekniske krav er omfattende. TEK10 har over 140 bestemmelser som omfatter flere tusen krav. –…

Regelverket for permitteringer gir dårlig økonomi og oppsigelser

Regjeringen har unnagjort den første budsjettkonferansen og er i full gang med budsjettet for 2016. BNLs direktør Jon Sandnes ber regjeringen reversere permitteringsregelverket. – Våre bedrifter permitterer fordi alternativet kan være konkurs eller oppsigelser, sier BNLs Jon Sandnes i en kommentar. Da regjeringen strammet inn permitteringsregelverket, ble det pekt på at dersom markedsituasjonen endrer seg…