Han vil ha murmestre som hovedentreprenører

Arkitekt Knut Hjeltnes tegner gjerne bolighus med murverk som bærende konstruksjon. Han har svært gode erfaringer fra samarbeid med murmesterfirmaer i Oslo-området, men etterlyser murmestre som er villig til å gå inn i rollen som hovedentreprenører. – Vi har tegnet flere hus i murverk enn vi har fått bygd. I flere tilfeller har vi måttet…

Kan avdekke langt flere boligfeil

Innfasingen av mer omfattende takster vil bety at langt flere boligfeil oppdages, ifølge en ny undersøkelse. Ofte dreier det seg om mangler som påfører kjøper snarlige utgifter. I en fersk undersøkelse gjort blant boligtakstmenn i Norges Takseringsforbund (NTF) svarer 74 prosent at den nye og grundigere boligsalgsrapporten ofte eller svært ofte vil avdekke feil og…

Lavere under taket i utleieboliger

– Vi vil gjøre det enklere og billigere å tilpasse eksisterende boliger og øke tilgangen på utleiehybler, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag foreslår Regjeringen å forenkle kravene ved omgjøringer i eksisterende boliger. – Vi fjerner unødvendige krav for å gjøre det enklere for folk å bruke boligene sine slik de ønsker…

– Årevis med studier er ikke den eneste veien

Samfunnet stiller for høye forventninger til hvor mange år unge skal studere. Det mener 3 av 4 nordmenn i en ny undersøkelse fra NHO.  1. mars går søknadsfristen ut for videregående skole. 72 prosent av nordmenn mener samfunnet stiller for høye forventninger til ungdommen når det gjelder utdanning, yrkesvalg og hvor mange år de skal…

Jenter i murerfaget

Vi har aldri gjort noe spesielt for å rekruttere jenter til murerfaget. Vanligvis har vi en kvinnelig lærling hvert fjerde år. I år har vi tre samtidig. Det er Knut Asper i Murmesternes forening Oslo som konstaterer dette. Han er slett ikke lei seg for at jentene har kommet i større omfang en tidligere. –…