Murer inn i den danske regjeringen

Han har vært en klar og tydelig talsmann for kunnskapen som ligger i hendene. Mattias Tesfaye er murersvenn, men har pendlet mellom byggeplassen og politikken. Nå har han blitt statsråd i Danmark.

Byggenæringen passerer 500 milliarder

Prognoser for byggenæringen viser fortsatt vekst i årene fremover, selv om 2018 ble et hvileskjær. –Etter mange år med sterk vekst roet markedet seg litt i 2018. Mangel på arbeidskraft og høyere rente dempet aktiviteten, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.