Enighet i lønnsoppgjøret

15 timer på overtid ble NHO og LO/YS enige i årets tariffoppgjør. Forhandlingene har i hovedsak dreid seg om to forhold: et generelt lønnstillegg og et eget lavlønnstillegg. Partene ble enige om en ramme på 3,2 prosent.

Nær påmeldingsfrist for Brick Award 2020

Wienerberger inviterer til sin årlige Brick Award – konkurransen om de beste teglprosjektene – uavhengig av teglleverandør. Finnes det norske prosjekter som bør inn i denne konkurransen? Da nærmer påmeldingsfristen seg raskt.

Fare for streik

Fristen for å komme til enighet gjennom mekling i årets mellomoppgjør går ut søndag kveld. Det betyr at det er mulighet for streik fra kommende uke.

– Gjenbruksgraden i byggenæringen er lav

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv.