Nyheter

Praksisbrev og utenlandsk fagopplæring

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i opplæringsloven for å innføre praksisbrevordningen, en toårig praktisk opplæring, som et supplement til ordinær yrkesfaglig videregående opplæring. Departementet foreslår at praksisbrevordningen skal være et tilbud i alle fylker. Videre foreslår departementet endringer i opplæringsloven for å etablere en godkjenningsordning for utenlandsk fagopplæring.

– Utilstrekkelig yrkesfagløft

Regjeringen fortsetter sitt yrkesfagløft selv om det fortsatt er et stykke frem til det krafttaket NHO etterlyser. Lærlingtilskuddet økes ytterliggere med 2 500 kroner per kontrakt, noe som innebærer at gapet mellom tilskuddet og kostnadene for en skoleplass nå tettes ytterligere.

Murhuskjeden ansetter kjedeleder

Lars Kvæstad har tiltrådt stillingen som kjedeleder i den nyetablerte Murhuskjeden. Han kommer senest fra stillingen som storkundeansvarlig i konsulentselskapet Euro Business School, hvor han har jobbet mot kjede- og forhandlerbaserte nettverk, med fokus på utviklingsprogrammer for ledere og øvrige ansatte.

Trenger flere mestere

– Vi er nødt til å satse på fagutdanningen. Dette er etterspurt arbeidskraft som Norge trenger, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Nå lanserer hun et felles opprop med alle ungdomspartiene og LO for å styrke fagopplæringen.

Foreslå kandidater til Bygg og Bevar-prisen

Visste du at tre av fire eiere av gamle hus har et ønske om å bevare opprinnelig stil og bygningsdeler når de pusser opp? Men de er avhengig av at håndverkere og rådgivere hjelper dem med å velge de rette løsningene. Bygg og Bevar-prisen deles ut til de beste på området!

Nye tiltak mot sosial dumping

Arbeids- og sosialdepartementet sender i dag på høring forslag om viktige endringer i ordningen med HMS-kort i bygge- og anleggsbransjen og renholdsbransjen. Det foreslås å utvide adgangen til å kontrollere HMS-kortenes gyldighet gjennom sanntidskontroll. Videre foreslås at det ikke lenger skal være adgang til å starte opp arbeidet uten HMS-kort.