Nyheter

Halvparten søker yrkesfag

Mer enn 9 av 10 søkere har fått tilbud om skoleplass etter at fylkeskommunene har gjennomført sitt førsteinntak til videregående opplæring. 86 prosent har fått tilbud om sitt førsteønske, en liten oppgang fra i fjor.

Statsbygg skjerper seriøsitetskravene

Statsbygg skjerper sine krav til andel faglærte og lærlinger, faste ansettelser og innleie fra bemanningsforetak. For faglærte opprettholder Statsbygg kravet om 40 prosent faglærte, men det innskjerpes at kravet gjelder for hele kontrakten og at det må foreligge NOKUT-godkjenning for ikke-nordiske fag- eller svennebrev. For lærlinger opprettholdes kravet om 5 % lærlinger, men praksiskandidater telles…