Nyheter

Statsbygg skjerper seriøsitetskravene

Statsbygg skjerper sine krav til andel faglærte og lærlinger, faste ansettelser og innleie fra bemanningsforetak. For faglærte opprettholder Statsbygg kravet om 40 prosent faglærte, men det innskjerpes at kravet gjelder for hele kontrakten og at det må foreligge NOKUT-godkjenning for ikke-nordiske fag- eller svennebrev. For lærlinger opprettholdes kravet om 5 % lærlinger, men praksiskandidater telles…

Murer inn i den danske regjeringen

Han har vært en klar og tydelig talsmann for kunnskapen som ligger i hendene. Mattias Tesfaye er murersvenn, men har pendlet mellom byggeplassen og politikken. Nå har han blitt statsråd i Danmark.

Byggenæringen passerer 500 milliarder

Prognoser for byggenæringen viser fortsatt vekst i årene fremover, selv om 2018 ble et hvileskjær. –Etter mange år med sterk vekst roet markedet seg litt i 2018. Mangel på arbeidskraft og høyere rente dempet aktiviteten, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Sintef Byggforsk blir Sintef Community…

– Vi har stor tro på at det nye navnet vil gi gode assosiasjoner hos kunder og samarbeidspartnere, og være et dekkende og inkluderende navn for alle ansatte i instituttet vårt, sier konserndirektør Hanne Rønneberg. SINTEF Byggforsk byttet i går navn til SINTEF Community.