Nyheter

Dørene åpner for Bygg Reis Deg 2019

I morgen åpner den største Bygg Reis Deg utstillingen i Norges Varemesse på Lillestrøm. Over 550 utstillere fra 19 nasjoner står klare til å dele sine kunnskaper rundt de ulike fasene i et byggeprosjekt.

Pris for byggkvalitet med tegl i kunsten

Ny kanal med sandstrand, nytt torg med moderne busskur og unik teglkunst, nødvendig flomsikring, grønne arealer og spennende lekeområder har gitt Ålgård i Gjesdal kommune en ny dimensjon. Nye Ålgård sentrum er årets vinner av Statens pris for byggkvalitet. Prosjektet konkurrerte mot Bygdebox fra Trøndelag og Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka i Oslo. Prisen ble…

Byggenæringen samles til tidenes største Bygg Reis Deg

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å skape bærekraftige samfunn innen 2030. De består av 17 bærekraftsmål og 169 delmål. Byggenæringen er en vesentlig bidragsyter til dagens problem, men også en nøkkel til suksess for å løse utfordringene. 16-19 oktober skal byggenæringen gjennom mer enn 500 utstillere fra 19 nasjoner og over 100 seminarinnlegg vise sine løsninger.