Kraftig fall i innleie til bygg

Etter at nye regler om innleie trådte i kraft ved nyttår har det skjedd en kraftig nedgang i innleie av personell til bygg og anlegg. Dette viser statistikk for 3. kvartal som NHO Service og Handel la fram 30. november.

– Det er ikke tvil om at nedgangen skyldes de nye reglene som er innført for bemanningsbransjen, sier adm. dir. i NHO Service og Handel, Anne Cecilie Kaltenborn.

Statistikken viser at det i Norge ble leid inn 15 prosent færre arbeidstimer til bygg i 3. kvartal enn i samme kvartal i fjor. I Oslo hvor graden av innleie til bygg har vært størst, faller markedet for innleie til bygg med hele 23 prosent. Dette betyr altså at ¼ av markedet for innleie til bygg i Oslo har forsvunnet på ett år – i et ellers voksende marked for entreprenørbransjen.

– Det er ikke tvil om at nedgangen skyldes de nye reglene som er innført for bemanningsbransjen, sier adm. dir. i NHO Service og Handel, Anne Cecilie Kaltenborn. Nye kontrakter som gir ansatte i bransjen større forutsigbarhet og bemanningsbedriftene større risiko er innført. Dette gjør noe med prisnivået, sier hun. Hovedregel for innleie er at man har et midlertidig behov. Skal det leies inn ut over dette må man ha tariffavtale og gjøre lokal avtale med tillitsvalgte. Gruppen av bedrifter som kan benytte dette unntaket er kraftig begrenset. Nå er det bare bedrifter med sentral tariffavtale med en av de store forbundene som kan avtale dette. Antall bedrifter som kan leie inn personell til bygg er særlig begrenset på bakgrunn av dette. Våre medlemmer får til stadighet tilbakemelding fra tidligere kunder som ikke lenger kan leie inn, sier Kaltenborn.

-Statistikken som vi fremlegger nå, er et bevis på at lovendringene har hatt effekt for markedet til bemanningsbedriftene. Det store spørsmålet er hvordan bygningsbransjen løser sitt mannskapsbehov når de leier mindre inn. Husk at innleie er gjennomregulert og sikrer ansatte samme lønn og arbeidsvilkår som hos innleier. Det samme gjelder ikke ved underentrepriser, sier Anne Cecilie Kaltenborn i en pressemelding.

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

CAPTCHA ImageChange Image