Skjerper kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi

Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Hensikten er å styrke arbeidsgiverkontrollen og skjerpe kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Skatteoppkreveroppgavene blir lagt til Skatteetaten 56 steder i hele landet.

– Regjeringen fortsetter kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Vi vil ikke tillate at kriminelle og useriøse aktører får vokse frem. Vi skal motarbeide den useriøse delen av næringslivet, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Arbeidsgiverkontrollen er myndighetenes mulighet til å kontrollere at bedriftene rapporterer og betaler inn korrekt skatt og arbeidsgiveravgift for sine ansatte. Manglende eller utilstrekkelig kontroll øker risikoen for konkurranse­vridning.

– Overføringen av skatteoppkrevingen vil gi samordnet og styrket kontroll av skatt og avgift. Denne kontrollen er et av våre viktigste verktøy for å avsløre arbeidslivskriminalitet, og dermed gi bedre vilkår for de som driver seriøst, mener Jensen.

Kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi er en tungtveiende grunn til overføringen, men langt fra den eneste. Ved å overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten styrker vi rettsikkerheten for den enkelte skattebetaler og sikrer lik behandling av like saker.

Regjeringen oppgir at den årlig vil spare 370 millioner kroner med denne omorganiseringen.

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

CAPTCHA ImageChange Image