Pris for byggkvalitet med tegl i kunsten

Ny kanal med sandstrand, nytt torg med moderne busskur og unik teglkunst, nødvendig flomsikring, grønne arealer og spennende lekeområder har gitt Ålgård i Gjesdal kommune en ny dimensjon.

Teglkunsten på bakken og industribebyggelse i tegl. Foto: Jiri Havran/Direktoratet for byggkvalitet.

Nye Ålgård sentrum er årets vinner av Statens pris for byggkvalitet. Prosjektet konkurrerte mot Bygdebox fra Trøndelag og Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka i Oslo. Prisen ble delt ut under Byggkvalitetsdagen i Oslo onsdag.

Transformasjon som årets tema
Tema for årets pris har vært transformasjon. Juryen har vært på jakt etter prosjekter som har jobbet med endring og gjenbruk av eksisterende byggverk eller områder.

– Ved å gjenbruke eksisterende byggverk og arealer, kan bygg- og anleggssektoren bidra til at vi når Norges miljømål om å være klimanøytrale innen 2030, sier Monica Mæland. – I Ålgård har de tatt utgangspunkt i en nødvendig flomsikring av elven. Det gamle stadion er flyttet og dette har frigjort et attraktivt areal for et nytt sentrum. Gjesdal kommune har her utviklet et nytt sentrum med torg, kanalpark og elvepark. Nye Ålgård sentrum er et forbilde på fremragende byggkvalitet.

Detalj av kunstverket. Foto: Jiri Havran/Direktoratet for byggkvalitet.

Kommunen opplevde at det nedre løpet av Figgjoelva var utsatt for økende erosjon. Hundrevis av kubikkmeter med masser raste ut i elva hvert år og hevet bunnen av elva. Dette førte til ytterligere erosjon når elva gikk stor. Området rundt den gamle stadion var svært flomutsatt, ifølge Norges- vassdrags og energidirektorat (NVE). Flomsikring måtte utføres, og denne stod ferdig i 2016. Ålgård torg og kanalparken var ferdig i 2017.

Parkområdet er et forbilde
Med utviklingen av nye Ålgård sentrum har Gjesdal kommune vist hvordan et problem kan snus til en mulighet. Prognosene for klimaendringer og økt flomfare viste at Figgjoelva måtte flomsikres. Tiltakene som ble utført åpnet muligheten for å etablere en elvepark med sykkelveier og elvestier, og ikke minst kanalparken som strekker seg opp til torget og bussholdeplassen. Der er det bygget to romslige og unike busskur med husker, ladepunkter for mobil og gratis wifi.

– Nye Ålgård sentrum er et godt eksempel på hva man kan få til gjennom god områdetransformasjon. Arealet er bedre utnyttet og har fått nye funksjoner. Anlegget er blitt en framtidsrettet og sosial møteplass som er tilrettelagt for alle. Her åpnes det opp for lek og aktiviteter, blant annet med sandstrand, rennende vann, skaterampe og svevende benker. Ålgård har fått et sentrum som brukes aktivt, og der det i tillegg er blitt morsomt å vente på bussen, sier Monica Mæland.

Et helt sentrum er transformert. Foto: Jiri Havran/Direktoratet for byggkvalitet.

Hedrende omtale
Bygdebox, et nærings- og aktivitetshus på Stokkøya i Åfjord kommune i Trøndelag, og Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka, den gamle majonesfabrikken til Mills, var de to andre prosjektene som kom til finalen. Begge mottok hedrende omtale fra fagjuryen.

Prisen ble delt ut på DOGA i Oslo av statssekretær Thorleif Fluer Vikre og juryleder Erling Lae. Nye Ålgård sentrum er tegnet av Dronninga landskap og byggherre for prosjektet er Gjesdal kommune.

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

CAPTCHA ImageChange Image