Sa nei til oppkjøp

Murmestrene Kammen & Sneve ble etablert i 1999 og har fått et godt fotfeste i Trøndelag. Bedriften har en rekke rammeavtaler og en årlig omsetning på 20–25 millioner kroner. Firmaet har 24 ansatte og fire eiere som eier en fjerdedel hver. For dårlig tilbud Det er nå tre år siden en oppkjøpsgruppering banket på døra…

Sniktitt på prestisjebygg

Over 30 møtte opp på arkitektforeningen og murmesterforeningen sin fagkveld. Ikke minst fristet en sniktitt på det nye kulturhuset som åpner 1. september. Steinkjer Kulturhus er en del av Kulturkvartalet som i tillegg består av Samfunnshuset og Steinkjer Torg. Det nye kulturhuset preges av en teglsteinsfasade på 2600 kvadratmeter utført av den lokale murmesterbedriften Mur…

Arrangerer materialskole

Målet med kurset er å øke kursdeltakernes kunnskap om tradisjonelle materialer og metoder knyttet til murbygg. Vi går igjennom de ulike kalkproduktene på markedet og i hvilke tilfeller de skal benyttes. I tillegg vil vi få gjennomgang av historisk fargesetting og hvordan utføre fargeundersøkelser. Program Del 1: 18. september, kl. 16:00-19:00 Hva er kalk? Gjennomgang…

Wienerberger inngår samarbeid med Gamle Mursten

Teglstein er kjent for sin holdbarhet og lange levetid, men mange bygninger rives ned før teglsteinen har nådd slutten av sin levetid. Deretter knuses det meste av steinen, og selv om den knuste massen ofte blir gjenbrukt til blant annet veifyll, har hele teglsteinen faktisk et stort, uutnyttet, sirkulært potensiale. Dette potensialet er grunnsteinen hos…

Håndverksgruppen vil ut i Europa

Han har fulgt gruppen fra Bodø til Skandinavia. Da konsernet startet som 800maler i 2011, var han daglig leder i malermesterbedriften Arvid Bendixen i Bodø. Nå er han direktør for forretningsutvikling i et overflatekonsern som er oppe i 71 selskaper i Norge, som er solid på plass i Sverige med 47 og som har overtatt…