NML inn i Fagrådet for våtrom

Øyvind Buset hadde fremmet forslag for generalforsamlingen i NML om å søke medlemskap i Fagrådet for våtrom. Fra før av har Norsk Murforum, der Buset også sitter som daglig leder, styrevedtak på at de kan melde seg inn dersom ikke NML ønsket å bli medlem. En samlet generalforsamling støttet forslagsstilleren og NML blir nå medlem…

– Vi må få til en grunnleggende endring!

Jørgen Leegaard i BNL er krystallklar i sin konklusjon selv om utviklingen går i riktig retning. Det er en pen økning i antall søkere til yrkesfagene i år og faktisk en markant økning i yrkesfagenes popularitet: Utdanningsdirektoratet skriver at det er 2300 flere søkere til yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn til studieforberedende på vg1 i år. Det…

Gjenvalg både på leder og murmester

Medlemmene og BNLs administrasjon er svært glade for å få et styre bestående av meget kompetente og fremoverlente nye og gamle representanter som kan videreføre det gode styrearbeidet. Haakon Tronrud har lang erfaring fra BNL, og vi ser frem til et godt samarbeid mellom styret og administrasjonen for å styrke BNL ytterligere. Jeg er spesielt glad for at vi har fått en bedre kjønnsbalanse og fortsatt har…

Meling gjenvalgt som formann

Meling har sittet som formann i Norske Murmestres Landsforening 8 år som er maksimal grense for hvor lenge noen kan sitte i ledervervet i organisasjonen. Derfor bes landsmøtet om å gi dispensasjon fra vedtektene. Forslaget til generalforsamlingen lød: I forbindelse med valg av formann foreslås det at generalforsamlingen dispenserer fra vedtektenes § 8, 6. ledd…

NML forblir i BNL og NHO

Det lå i kortene allerede før møtet at de som ville bryte ut sammen med Byggnesterforbundet og Malermesternes Landsforbund, ikke ville få nødvendig 2/3 flertall for styrets forslag om utmelding av BNL og NHO. – Byggmesterforbundets utmelding av BNL har tvunget oss til å ta stilling til. Det har vært en lang prosess og tatt…