Statsbygg skjerper seriøsitetskravene

Statsbygg skjerper sine krav til andel faglærte og lærlinger, faste ansettelser og innleie fra bemanningsforetak. For faglærte opprettholder Statsbygg kravet om 40 prosent faglærte, men det innskjerpes at kravet gjelder for hele kontrakten og at det må foreligge NOKUT-godkjenning for ikke-nordiske fag- eller svennebrev. For lærlinger opprettholdes kravet om 5 % lærlinger, men praksiskandidater telles…

Murer inn i den danske regjeringen

Han har vært en klar og tydelig talsmann for kunnskapen som ligger i hendene. Mattias Tesfaye er murersvenn, men har pendlet mellom byggeplassen og politikken. Nå har han blitt statsråd i Danmark.