Målrettet innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Det offentlige må gjennom sine anskaffelser gå foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv.
Difi gjennomfører på vegne av Arbeids- og sosialdepartementet en kartlegging av hvilke hjelpemidler kommunale innkjøpere trenger for å bli bedre til å etterleve regelverket som skal forhindre sosial dumping i offentlige kontrakter. 25. og 26. september gjennomførte Difi to workshoper med innkjøpere av tjenester og bygg- og anleggskontrakter.