Murer fordi det er gøy

Det er åpen dag på Eidsvoll videregående skole. Framtidige arbeidsgivere, presse og andre er invitert for å se på elevenes praksis. Murerfaget har elever både i rommet for VG1 og VG2. Et ord som går igjen er at dette er gøy.

Papirløst bygg

På byggeplassen har både entreprenør og håndverkere benyttet seg av elektroniske håndholdte enheter som smarttelefoner, nettbrett og BIM-kiosker for å se den elektroniske modellen av det de skal bygge. Både byggherre Statsbygg og entreprenør Veidekke vært fornøyd med den nye teknologien.

Varsle Statsbygg anonymt om kritikkverdige forhold

En ekstern advokat og en varslingstjeneste som muliggjør anonym kommunikasjon legger Statsbygg nå til rette for at også eksterne kan varsle om mulige kritikkverdige forhold i organisasjonen eller Statsbyggs byggeplasser. -Statsbygg oppfordrer nå aktivt alle som arbeider for oss til å varsle om kritikkverdige forhold på våre byggeprosjekter, i forvaltningen av våre eiendommer eller virksomhet…