Mer fag tidligere i videregående skole

I går lanserte kunnskapsminister Jan Tore Sanner det som hevdes å være den største endringen i videregående skole siden kunnskapsløftet i 2006. Hovedgrepet er at yrkesfagelevene skal få mer spesialisering og praksis allerede på VG1.

Lemper endelig på taushetsplikten

Regjeringen varslet at de ønsker å endre loven og sender nå ut et forslag på høring for å gjøre det lettere for kontrollmyndighetene å dele informasjonen seg imellom, melder TV2. Det vil gjøre det enklere å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Viser fram faget og får praksis

Det summer av aktivitet når VG1-elevene på Eidsvoll videregående skole har praksisdager i murerfaget. Det viktigste er at de får smakt nok på faget til å kunne ta et valg om framtidig yrkesvalg.