Nyheter

For lite av alle i byggenæringen

Det er ikke bare håndverkere det er for lite av i byggenæringen. Nå varsler bedriftene også om mangel på ingeniører, sivilingeniører, fagskoleingeniører og arkitekter. En av fire bedrifter i byggenæringen svarer at de ikke får tak i ingeniører.

Samarbeid om styrket innsats mot arbeidslivskriminalitet

Skatteetaten og Politiets Fellestjenester har inngått en samarbeidsavtale. Målet med samarbeidet er å utveksle opplysninger som bidrar til å styrke Politiets Fellestjenesters innsats med å sørge for at politiet har seriøse leverandører og underleverandører som opptrer i samsvar med norsk skatte- og avgiftslovgivning.

Fortsatt flest konkurser i bygg og anlegg

Tall fra data- og analyseselskapet Bisnode, viser at konkursene fortsetter å øke i 1. kvartal 2019. 1336 bedrifter har gått konkurs, mens 177 bedrifter er tvangsavviklet av myndighetene. Samlet gir dette en økning på 3,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Bygg og anlegg har stabile tall, men er fortsatt størst på denne listen.

Enighet i lønnsoppgjøret

15 timer på overtid ble NHO og LO/YS enige i årets tariffoppgjør. Forhandlingene har i hovedsak dreid seg om to forhold: et generelt lønnstillegg og et eget lavlønnstillegg. Partene ble enige om en ramme på 3,2 prosent.

Nær påmeldingsfrist for Brick Award 2020

Wienerberger inviterer til sin årlige Brick Award – konkurransen om de beste teglprosjektene – uavhengig av teglleverandør. Finnes det norske prosjekter som bør inn i denne konkurransen? Da nærmer påmeldingsfristen seg raskt.

Fare for streik

Fristen for å komme til enighet gjennom mekling i årets mellomoppgjør går ut søndag kveld. Det betyr at det er mulighet for streik fra kommende uke.

– Gjenbruksgraden i byggenæringen er lav

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv.

Stadig flere velger yrkesfag

Årets søkertall til videregående opplæring viser at yrkesfagene og byggenæringen øker. For andre år på rad er det like mange søkere til yrkesfag som til studieforberedende utdanningsprogram på Vg1.