Nyheter

Fagnavn forklarer virkeligheten

Styret i Norske Murmestres Landsforening (NML) har vedtatt å endre fagets navn fra murerfaget til ”mur- og flisleggerfaget”. Endringen skal gi en enklere forståelse av hva faget inneholder.

Murforum arrangerer fagdag

18. september arrangerer Murforum fagdag for murmesterbedrifter og deres nøkkelpersoner, prosjektledere, baser, murere samt arkitekter og prosjekterende som arbeider mye med mur.

Svart arbeid ned, men øker i vedlikehold

Bare hver tiende nordmann har handlet svart de siste to årene, men innenfor renhold og vedlikehold av hus er det en økende tendens til kjøp av svart arbeidskraft. Det viser en spørreundersøkelse gjort av Opinion for Samarbeid mot svart økonomi og Skatteetaten. – Det er svært positivt at færre enn noensinne sier de har handlet…

Flere velger yrkesfag

Mer enn 34 500 elever har fått plass på yrkesfag når de begynner i videregående opplæring denne høsten. Halvparten av elevene på VG1 får nå plass på yrkesfag, og det er den største andelen på flere år.