Nyheter

Flere muligheter for ufaglærte til å ta fagbrev

«Fagbrev på jobb» blir nå en permanent ordning. Det skal sikre flere ufaglærte fagbrevet.
– Norge trenger flere fagarbeidere og mange som allerede er i jobb uten fagbrev ønsker utdanning. Nå legger vi frem en ny vei til fagbrev, og åpner opp for at flere kan ta fagbrev på jobben, og med lønn, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Ordningen trer i kraft til sommeren 2018.

Satser på forebygging i byggenæringen

Arbeidstilsynet har valgt å prioritere forebyggende innsats i bygge- og anleggsnæringen også i 2018 og 2019. Sysselsettingen har økt, men det meste av økningen i sysselsettingen har skjedd i gruppene innvandrere og arbeidere på korttidsopphold.

Mer fag tidligere i videregående skole

I går lanserte kunnskapsminister Jan Tore Sanner det som hevdes å være den største endringen i videregående skole siden kunnskapsløftet i 2006. Hovedgrepet er at yrkesfagelevene skal få mer spesialisering og praksis allerede på VG1.

Lemper endelig på taushetsplikten

Regjeringen varslet at de ønsker å endre loven og sender nå ut et forslag på høring for å gjøre det lettere for kontrollmyndighetene å dele informasjonen seg imellom, melder TV2. Det vil gjøre det enklere å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Viser fram faget og får praksis

Det summer av aktivitet når VG1-elevene på Eidsvoll videregående skole har praksisdager i murerfaget. Det viktigste er at de får smakt nok på faget til å kunne ta et valg om framtidig yrkesvalg.

Murer fordi det er gøy

Det er åpen dag på Eidsvoll videregående skole. Framtidige arbeidsgivere, presse og andre er invitert for å se på elevenes praksis. Murerfaget har elever både i rommet for VG1 og VG2. Et ord som går igjen er at dette er gøy.

Papirløst bygg

På byggeplassen har både entreprenør og håndverkere benyttet seg av elektroniske håndholdte enheter som smarttelefoner, nettbrett og BIM-kiosker for å se den elektroniske modellen av det de skal bygge. Både byggherre Statsbygg og entreprenør Veidekke vært fornøyd med den nye teknologien.