Nyheter

Styrker yrkesfag og fagskolar

Regjeringa fører vidare satsinga på yrkesretta utdanningar i statsbudsjettet for 2018, og foreslår 70 millionar kroner til å styrke yrkesfaga i vidaregåande opplæring og fagskolar.

Grønne tak på murhus?

Grønne tak kan bidra til å redusere de stadig mer omfattende flomproblemene som forårsakes av klimaendringer. De har den evnen at de har god fordrøyningseffekt, reduserer avrenningsintensiteten og forsinker og holder tilbake vann. Like aktuelt på murhus.