Nyheter

Ny rekord i læreplasser

I 2017 fikk 20 800 yrkesfagelever læreplass i en bedrift. Aldri før har så mange fått læreplass.
– Den gode utviklingen viser at satsingen på yrkesfag gir resultater. Med flere læreplasser får flere elever muligheten til å fullføre utdanningen sin og komme seg inn i arbeidslivet. Denne arbeidskraften er helt avgjørende for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn i årene som kommer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Forsiktig oppgang i norsk økonomi

Oppgangen i norsk økonomi har fått bedre fotfeste, men bedringen skjer i et forsiktig tempo, viser NHOs siste kvartalsrapport. Den peker også på viktigheten av arbeidsinnsats for å finansiere velferdsstaten.

Overgangsordning videreføres

– Vi forlenger overgangsordningen for sentral godkjenning for foretak med to år, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Det er vi svært fornøyde med svarer BNLs Jon Sandnes.