Flere elever går fra Vg1 til Vg2 på videregående, og flere elever går ut i lære

Mindre frafall: Andelen elever som går fra første år på videregående til et høyere trinn har økt på både studiespesialiserende og yrkesfag. Det er også en stadig høyere andel yrkesfagelever som begynner i lære etter det andre året på videregående.

– Jeg gleder meg over at færre elever slutter, og at andelen elever som går ut i læreplass har økt med over 10 prosentpoeng på fem år. Det viser at mye går i riktig retning, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Ny statistikk fra Utdanningsdirektoratet har sett på hvor stor andel av elevene som går rett fra første til andre og fra andre til tredje klasse på videregående skole, de siste fem årene. Tallene viser også andelen elever som har gått rett i lære etter to år på yrkesfag. Statistikken slår fast at andelen elever som går fra et trinn til et annet, har økt. Andelen elever som går fra Vg2 til Vg3 eller ut i lære, har gått opp fra 81,7 til 86,4 prosent. Denne økningen har i hovedsak skjedd innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram. På studieforberedende gikk hele 95,7 prosent av elevene videre fra Vg2 høsten 2018.

– Vi jobbet mye sammen med partene i arbeidslivet for å få til en positiv utvikling innenfor yrkesfagene. Det er fortsatt for mange som ikke får læreplass, men vi ser en positiv utvikling hvor rekordmange får læreplass, og flere fullfører og består, sier Sanner.

– Det er fortsatt for mange elever som ikke finner seg til rette innenfor dagens videregående opplæring. Det er derfor viktig at vi ser på ulike modeller som for eksempel vekslingsmodeller, som kombinerer praksis og teori og jobber med å ivareta de mest utsatte elevene enda bedre. Denne statistikken viser at vi er på rett vei, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *