– Offensivt om offentlige anskaffelser

– BNL skal hjelpe regjeringen å fylle med konkret innhold, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL om Regjeringens ambisjoner for offentlige anskaffelser og samtidig varsler en mer offensiv næringspolitikk for grønn næringsutvikling.

Jon Sandnes, adm. dir i BNL vil hjelpe regjeringen å fylle politikken med innhold. Foto: Moment studio.

BNL (Byggenæringens Landsforening) mener at det er bra at regjeringspartiene nå tar til orde for å utvikle standarder som bidrar til innovasjon og kostnadseffektive løsninger og at offentlige innkjøp skal bidra til innovasjon og miljøvennlige løsninger, gjennom for eksempel anbudskrav og utviklingskontrakter.

– Dette hever forventingene til den varslede Stortingsmeldingen om offentlig anskaffelser. BNL støtter kravet om flere fossilfrie byggeplasser. Meldingen må være offensiv når den kommer til høsten, sier Sandens.

Regjeringen lovere videre at små og mellomstore bedrifter skal få reell mulighet til å konkurrere om relevante offentlige anbud.
– Vi har løsningen klar. Sammen med bransjeforeningene i BNL har vi utarbeidet et forslag til MiniDoffin slik at offentlig sektor enklere skal finne seriøse bedrifter til mindre oppdrag, sier Sandnes.

BNL er også positiv til at regjeringen skal kritisk gjennomgå alle offentlige byggeprosjekter for å se om de kan bygges mer kostnadseffektivt og de dimensjoneres til formålet de skal tjene.
– Det er viktig for bransjen med bedre forutsigbarhet når det gjelder anbudskriterier. Det bygger kapasitet og kompetanse, sier Sandnes.

Plattformen lover å fortsette å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og svart arbeid ved blant annet å legge frem en ny strategi mot arbeidslivskriminalitet i tillegg til å styrke Arbeidstilsynet og sentrene mot arbeidslivskriminalitet. – Dette skaper høye forventninger til de neste statsbudsjettene, fine ord må følges av økte bevilgninger, sier Sandnes.

Regjeringen vil vurdere om det bør gis økonomiske insentiver til personer som ønsker å utføre enkle tjenester for andre, og hvordan det kan gjøres enklere for kunden å betale for og skatte av dette i tråd med lover og regler. Sandnes mener det er viktig at dette inkluderer håndverkstjenester.

Regjeringspartiene vil tilpasse lovverket til at flere skifter arbeid og arbeidsforhold oftere og at mange har andre tilknytningsformer til arbeidslivet enn det som tidligere var vanlig.

– Hovedregelen i norsk arbeidsliv er og skal være faste ansettelser. Regjeringen må gjøre det mer attraktivt både for arbeidsgiver og arbeidstaker, ikke uthule hovedregelen om faste ansettelser med alternative løsninger, avslutter Sandens.

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *