Flere søker og flere får læreplass

I 2018 var det over 29 000 søkere til læreplass, og rekordmange av disse, 74 prosent fikk læreplass. I bygg og anlegg ligger antallet vesentlig høyere.

Elever fra Bygg- og anleggsteknikk har størst mulighet for å få lærekontrakt.

De siste årene har andelen søkere som har fått godkjent lærekontrakt innen utgangen av året ligget rundt 70 prosent. I 2018 endte dette tallet på 74 prosent for samtlige fag samlet. Bygg- og anleggsteknikk ligger vesentlig over.

29 241 elever søkte læreplass og 21 706 av dem fikk godkjente lærekontrakter. Dette er den høyeste andelen siden målingene startet i 2011. I løpet av disse årene har antallet søkere til læreplasser økt med 19 prosent. Blant de som ikke har fått læreplass er det også elever som ikke er kvalifiserte til læreplass.

Det har vært en økning i samtlige fylker i løpet av denne perioden. Den største økningen av søkere til læreplass finner vi innen utdanningsprogrammene helse- og oppvekstfag, service og samferdsel, bygg- og anleggsteknikk og elektrofag.

Bygg- og anleggsteknikk har hatt en jevn økning i antallet søkere siden 2011, med unntak av en mindre nedgang i 2016. I bygg og anleggsteknikk fikk 85 prosent av søkerne lærekontrakt i 2018.

Med unntak av 2016 har det vært en jevn økning av antall søkere til læreplass i utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk.

(Kilde: Utdanningsdirektoratet)

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *