Lemper endelig på taushetsplikten

Statsråd Anniken Hauglie og regjeringen vil lempe på taushetsplikten mellom offentlige etater. Foto: Hanne T. Skodje/ASD.

Regjeringen varsler at de ønsker å endre loven og sender nå ut et forslag på høring for å gjøre det lettere for kontrollmyndighetene å dele informasjonen seg imellom, melder TV2. Det vil gjøre det enklere å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

– Det er svært positivt at Regjeringen vil lempe på en taushetsplikt som hindrer offentlige etater fra å dele viktig informasjon som kan avsløre grov arbeidslivskriminalitet. Dette er noe vi også har bedt om lenge, sier Jon Sandnes i BNL.

Til TV2 sier Hauglie at den foreslåtte regelendringen vil være viktig i kampen mot A-krim, som hvert år i sum estimeres til å koste samfunnet 40 milliarder kroner. Spydspissen i dette arbeidet er sju ulike A-krimsentre, som avslører alt fra svart arbeid og menneskehandel til skattekriminalitet og trygdebedrageri.

– Vi har sett flere grelle eksempler der de ulike etatene ikke kan dele opplysninger som kunne ha bidratt til å avsløre arbeidslivskriminalitet fordi de har vært taushetsbelagte. Vi forventer at dette kan bidra til at det blir lettere å avsløre de kriminelle, sier Sandnes videre.

Regjeringen understreker at lovendringen ikke vil omfatte sensitive personopplysning knyttet til eksempelvis helse.

– Nå må regjeringen raskt sende raskt på høring slik at endringene kan iverksettes uten en lang byråkratisk prosess, avslutter Sandnes.

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *