Ny rekord i læreplasser

I 2017 fikk 20 800 yrkesfagelever læreplass i en bedrift. Aldri før har så mange fått læreplass.
– Den gode utviklingen viser at satsingen på yrkesfag gir resultater. Med flere læreplasser får flere elever muligheten til å fullføre utdanningen sin og komme seg inn i arbeidslivet. Denne arbeidskraften er helt avgjørende for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn i årene som kommer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Byggenæringens betydning for samfunnsutviklingen

Tirsdag gikk NHOs årskonferanse tema «Verdien av arbeid» av stabelen. Den satte søkelyset på behovet for å skape verdier og varige arbeidsplasser i Norge. Som Norges største distriktsnæring bidrar byggenæringen betydelig til samfunnsregnskapet, skriver adm. dir. Jon Sandnes i en kommentar.