Flere muligheter for ufaglærte til å ta fagbrev

«Fagbrev på jobb» blir nå en permanent ordning. Det skal sikre flere ufaglærte fagbrevet.
– Norge trenger flere fagarbeidere og mange som allerede er i jobb uten fagbrev ønsker utdanning. Nå legger vi frem en ny vei til fagbrev, og åpner opp for at flere kan ta fagbrev på jobben, og med lønn, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Ordningen trer i kraft til sommeren 2018.

Satser på forebygging i byggenæringen

Arbeidstilsynet har valgt å prioritere forebyggende innsats i bygge- og anleggsnæringen også i 2018 og 2019. Sysselsettingen har økt, men det meste av økningen i sysselsettingen har skjedd i gruppene innvandrere og arbeidere på korttidsopphold.