Flere velger yrkesfag

Mer enn 34 500 elever har fått plass på yrkesfag når de begynner i videregående opplæring denne høsten. Halvparten av elevene på VG1 får nå plass på yrkesfag, og det er den største andelen på flere år.

Lavere, men fortsatt historisk høy boligbygging

Det er fortsatt høyt aktivitetsnivå i næringen, men det er store forskjeller mellom de ulike markedene. – Prognosene viser at til tross for gode makroutsikter, venter vi lavere veksttakt i BA-markedet fremover enn i 2016 og 2017. Det blir mindre boligbygging, men anlegg er fortsatt i vekst, sier Jon Sandnes adm. dir. i Byggenæringens Landsforening (BNL).

En utrolig travel periode

– Det har vært en utrolig travel periode de to årene siden siste generalforsamling. Det har vært mange møter, både styremøter og andre typer møter med mange og krevende saker. Blant annet har landsforeningen behandlet åtte høringer i perioden. Nå får vi nok en krevende sak å ta tak i.

Stille og rolig på landsmøtet i NML

NML – Norske Murmestres Landsforening har gjennomført sitt landsmøte med generalforsamling og fagseminarer fra torsdag til lørdag denne uka. Generalforsamlingen ble gjennomført helt uten dramatikk og nesten uten diskusjon.