Leter etter og finner løsninger

Det bygde miljø er spesielt sårbart for klimaendringer, og i Klima 2050 jobbes det for å finne løsninger for bygg-, eiendoms-, anleggs- og transportsektoren. Årsrapporten for 2016 gir en oversikt over resultater etter to års arbeid, og hvilken nytteverdi dette gir partnerne.

Weber lanserer en helt ny pumpebil for spesialbetongprodukter

Den nye pumpebilen er bygget på Webers eget verksted på Lillestrøm. Bilen har blitt tilpasset den harde påkjenningen det er å pumpe betongprodukter med høy hastighet og presisjon på blandeforhold. Bilen er utstyrt med moderne teknologi som gjør det mulig å pumpe opp mot 20 tonn per time med ferdigblandet produkt.