Styrker yrkesfag og fagskolar

Regjeringa fører vidare satsinga på yrkesretta utdanningar i statsbudsjettet for 2018, og foreslår 70 millionar kroner til å styrke yrkesfaga i vidaregåande opplæring og fagskolar.